EDM

Detta är en kort sammanfattning utav EDM. Sidan kommer att kompletteras med utförligare historik och information.

EDM är en populär förkortning för Electronic Dance Music, elektronisk dansmusik på ren svenska. Det elektroniska kommer från alla digitala instrument. Redan på sent 80-tal slog elektroniska instrument igenom med trummaskiner och synthesizers. På 80-talet blev det populärt med enkla syntmaskiner som skapade tunga basloopar. Dessa maskiner är upphov till mycket utav dagens dansmusik. Dessa maskiner blev medvetet distade och skapade diverse knorrande syntljud. Den mest kända och mest flitigt använda synten på 90-talet är den karaktäristiskt knorrande Roland TB-303, som figurerar bland de flesta stora artisterna inom Eurodancen. Med hjälp utav datorernas framfart så har samplingar från dessa syntar kunnat utvecklas ännu mer, och idag samplas och förvrängs massor utav ljud, och blir ny EDM.


by